Bantay Bata 163

Bantay Bata 163 Scholars Visit Enchanted Kingdom

Althea Cahayag
November 24, 2015

Bantay Bata 163 scholars from Calauan, Laguna with the staff of Enchanted Kingdom.
As Enchanted Kingdom celebrates their 20th year, Bantay Bata 163’s Bantay Edukasyon Scholars from Calauan, Laguna, were given free rides and fun treats as they visited the amusement park.

Lorelle is just one of the scholars who expressed her gratitude. She said, “Masaya po ako sa pag invite nila sa amin at sana, marami pa po silang mapasayang bata katulad namin.” (I am happy that they invited us to be here and I wish, they can make other children happy, too.)

On part of the donors, it will always be an incentive for them to see the children smile. “Makita lang naming yung ngiti at tuwa ng mga bata, that is enough satisfaction for us,” Marion Mamon the President and Chairman of Enchanted Kingdom shared.